Æresmedlem Himmelev-Veddelev Gymnastikforening

08-05-2023

På vores netop afholdte årsopvisning i Himmelev hallen, som afslutning på vintersæsonen 2022-23, kunne vi for første gang i mange mange år, udnævne et nyt æresmedlem af foreningen, nemlig Anette Touborg.

Anette Touborg er en ildsjæl og har igennem så mange år, ja mere end 30 år, stået i spidsen for et utal af seniorhold, og har i den grad med sin begejstring og motivation skabt så megen glæde hos deltagerne, at de år efter år er vendt tilbage.

På et tidspunkt var Annette Touborg instruktør for mere end 25 % af alle foreningens medlemmer. Ganske enkelt imponerende.

Annette Touborg har ved flere lejligheder meldt ud, at nu måtte tiden være inde til at stoppe, men deltagerne har gang på gang fået hende overbevist om, at hun lige skulle tage bare én sæson mere.

Men i 2022 blev det et endeligt stop.

Derfor var det helt naturligt, at Anette Touborg skulle udnævnes som æresmedlem i HVG, siger formand Jack Mechlenborg. Vi er så stolte over Anettes arbejde og indsats igennem de mange år, der i den grad har haft så stor betydning, og skabt så megen glæde for så mange gymnaster her i Himmelev området.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 3. oktober 2023

16-10-2023

HVG-bestyrelsesmøde tirsdag 3. oktober kl. 18:30 

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af ordstyrer
 3. Referat fra sidst
 4. Status for tilmeldinger, hold, instruktører mv.
 5. Af booke og aflyse tider
 6. Økonomi, status
 7. Kort opsummering af prisoverrækkelse ved ”frivillig fredag”
 8. Evaluering af instruktørmødet og instruktørarrangementet
 9. Indkøb og vedligeholdelse af inventar, redskaber og status
 10. 100-års jubilæum
 11. Status den nye hjemmeside
 12. Roskilde festival 2023 og samarbejdet med HVB
 13. Melde HVG lokal opvisningsdato ud til instruktører
 14. Forslag til HVG-opvisning
 15. Næste møder
 16. Evt.

Referat

Der var ingen afbud til mødet.

  1. Jack bød velkommen i fravær af Knudi der mødte kl. 18:45. Jack ønskede Signe og HVG tillykke med prisen ”start og udviklingsprisen” der blev overrakt på ”frivillig fredag”. 
  2. Signe blev valgt
  3. Æresmedlem – opsætning af dette i klubhuset mangler. Opgaven bliver løst.
  4. Der er nu 765 medlemmer. Der er flere afmeldinger, men ikke flere end normalt. Vi undrer os over, at der ikke er kommet flere på de hold, hvor vi har udvidet deltagerantallet. Vi aftalte at lukke et hold grundet få deltagere. Et andet hold diskuterer vi evt. samme løsning med instruktøren.
  5. Vi af booker de tider vi ikke anvender. Via Foreningsportalen, Roskilde Kommune, kan vi få en oversigt over haller, størrelse mv.
  6. Økonomien ser fornuftig ud med baggrund i tilmeldingerne. Børneattesterne er ved at være indhentet, men der mangler nogle få stykker. Vi er meget tilfreds med det nye system, der gør økonomiopgaverne lettere at løse.
  7. Der var mange deltagere til overrækkelsen, primært seniorer. Præmien var et træ, der bliver plantet af kommunen. Desuden fik vi 5.000 kr. hvor opfordringen lød på, at de skulle gå et lignende eller andet projekt med samme formål. Vi havde 4 deltagere fra bestyrelsen med til arrangementet.
  8. Instruktørmødet: Det gik godt. Der er ikke lavet referat.

Instruktørarrangementet: Det var et fedt arrangement. Skønt at alle var samlet, selvom man var konkurrenter.

  1. Alle ønsker om reparationer og nyindkøb er godkendt.
  2. Afholdes i juni 2025 eller 2026. Det nedsatte udvalg vil nu lave en grov skilte til hvordan et jubilæum kan afholdes til næste bestyrelsesmøde. Der er afsat en økonomisk ramme herfor.
  3. Der er generelt tilfredshed med hjemmesiden. Vi har dog forslag til forbedringer, og nogle af disse er sendt til leverandøren.
  4. Vi fortsætter ikke med opgaven i 2024.
  5. Vi skriver en mail til alle med datoen.
  6. Vi noterede os flere punkter, bl.a. sikkerhed for leveringen når vi nu må flytte dagen til en søndag.
  7. Næste møde bliver søndag 7. januar kl. 13:00.
  8. Møde omkring fælles faciliteter her i Himmelev afholdes mandag 9. oktober. Vi har sendt et skriv, idet gymnastikken ikke er nævnt. Vi tilmelder os ”frivillige kursus”. (5 møder oktober – januar). 5 fra bestyrelsen deltager. Vi bør have flere billeder/video der kan deles med f.eks. mulige deltagere. Der har været formandsmøde med de øvrige gym formænd, hvor der var fælles kritik af rengøringen i springhallen. Der er sendt fælles skriv til RIU. Der er ros til rengøringen.

Formanden takkede for god ro og orden.

For ref. Gordon

Læs mere

HVG har vundet en pris

09-10-2023

Himmelev Veddelev Gymnastikforening har vundet prisen på baggrund af vores udviklingsprojekt ”Børnehaver i bevægelse”, som vi har modtaget tilskud på 12.500 kr. fra Start- og Udviklingspuljen. Folkeoplysningsudvalget ønsker at anerkende Himmelev Veddelev Gymnastikforening for vores prisværdige udviklingsprojekt, hvor vi inspirere pædagoger og børnehavebørn til at få god motorisk bevægelse ind i deres hverdag, som samtidig også forbereder børnene til at mestre motoriske øvelser, som de skal kunne i børnehaveklassen. Det er meget positivt at alle 7 børnehaver med 140 børn har deltaget i projektet med gode oplevelser, og som måske har givet børnene mod og lyst til at fortsætte i en fritidsaktivitet.

Læs mere

Instruktørarrangement

20-09-2023

20 friske instruktører/hjælpetrænere mødte op til vores instruktørarrangement, der blev afholdt i Roskilde Golfklubs lokaler.

Vejret var jo super godt, så velkomstdrinken blev nydt udenfor, hvor formand Knudi bød velkommen og Gordon gennemgik aftenens program, der startede med en flot buffet, for så for alvor at sætte gang i aktiviteten:

Bomberydderne: Et Escape Game. Bomberydderne er et militært tema, hvor alle opgaver var lagt ned i hærens Ammunitionskasser - én opgave i hver kasse. Opgaverne skulle løses på tid én efter én som hold rundt om et bord og hurtigste hold med flest point vinder dysten.

Det var særdeles sjovt og alle gik virkelig til sagen, meget koncentreret og ét var sikkert - alle hold gik efter sejren!

Efter spillet, der tog 70 minutter, kunne der uddeles præmier til de 2 hold der blev henholdsvis nr. 2. og nr. 1. i konkurrencen. Desuden var der særlige præmier for en ekstraordinær indsats. Og vinderne blev:

1. pladsen gik til hold Perrot - Thilde, Knudi, Jack og Erik

2. pladsen gik til hold Salsa - Luna, Siri, Alberte og Anna

Særlige præmier til:

 - Heidi - der stod op under hele konkurrencen

 - Victoria - der var den absolut hurtigste sprinter til at hente nye opgaver, foruden hun altid afsikrede alle bokse, uanset om det var eget eller andre holds bokse.

 - Holdet TADA (Tina, Annette, Dinah og Anne Sofie) - der faktisk var det hold der samlet vandt flest enkelte konkurrencer.

Endelig blev alle deltagerne enige om, at Celina får en præmie, da hun var så uheldig at brække et ben dagen før arrangementet og derfor ikke kunne deltage.

Efter præmieoverrækkelsen var der masser af social hygge, med lidt snacks og chokolade, hvor der samtidig var masser af snakke om de sjove oplevelser vi havde haft under spillet.

Gladeste hilsen

Bestyrelsen

Læs mere

Vores sponsorer